Reactie TCS Amsterdam Marathon na verplaatsen NN Rotterdam Marathon

Vandaag werd bekend gemaakt dat de NN Rotterdam Marathon dit jaar geen doorgang kan vinden. Het evenement zou oorspronkelijk op zondag 5 april jongstleden plaatsvinden en werd vanwege het coronavirus verplaatst naar zondag 25 oktober. Helaas mocht dit niet baten en heeft organisator Golazo moeten besluiten de marathon te verplaatsen naar 2021. “De beperkende overheidsrichtlijnen in verband met Covid-19 maken het onmogelijk het evenement te organiseren op de grootse wijze die traditioneel past bij de NN Rotterdam Marathon”, zo schrijft de organisatie op hun website.

Dit bericht roept logischerwijs direct de vraag op of de TCS Amsterdam Marathon wel door kan gaan. Vooralsnog staat de marathon in Amsterdam nog steeds gepland voor zondag 18 oktober aanstaande. Het besluit dat genomen is in Rotterdam staat los van de keuzes die gemaakt worden voor Amsterdam. Wij zijn in goed overleg met de Gemeente Amsterdam over een aangepaste vorm van het evenement met een beperkt aantal deelnemers. Voor de komende editie kiezen wij er ook voor om de side events zoals de Internationale Marathon Expo, de Pasta Party en de diverse hospitality programma’s uit het marathonweekend te schrappen. Voor de organisatie van ons evenement staan de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers altijd voorop.

De komende weken gebruiken wij voor het verder concretiseren van onze plannen. Dit doen wij in nauw overleg met de betrokken diensten vanuit de Gemeente Amsterdam. Wij verwachten medio augustus tot een besluit te komen en zullen dan alle ingeschreven deelnemers informeren.

20-07-2020