Nieuws /

TCS Amsterdam Marathon ondertekent Convenant Duurzame Evenementen

Tien Amsterdamse evenementenorganisaties, waaronder de TCS Amsterdam Marathon en de Dam tot Damloop, tekenden gistermiddag met de Amsterdamse stadsdelen, de Stichting Milieukeur (SMK) en Duurzaam Organiseren het convenant ‘Duurzame Evenementen’ in de Toren Overhoeks in Noord. In het Convenant is afgesproken dat de deelnemende evenementenorganisaties drie jaar achtereen met de App Duurzame Evenementen gaan werken en elk jaar een verbetering ten opzichte van het jaar ervoor bewerkstelligen. 

Aanpak
De App (gebaseerd op de Barometer Duurzame Evenementen van SMK) is een interactieve lijst met vragen en criteria op het gebied van o.a. energiebesparing, afval, mobiliteit en duurzaam inkopen.

De App wordt ingevuld voor elk evenement dat genoemd staat in de ondertekening van het convenant. De organisatoren krijgen hierbij ondersteuning van Duurzaam Organiseren, die hiervoor opdracht heeft van de zeven stadsdelen. Het eerste jaar (2013) dat de App wordt ingevuld geldt als nulmeting. De resultaten geven aanknopingspunten voor het nemen van duurzame maatregelen die als ze doorgevoerd zijn het jaar daarop moeten leiden tot een betere score. De resultaten worden verwerkt in een duurzaamheidsrapport en een plan van aanpak.

CO2 reductie
De App wijst ook uit wat het effect van de genomen maatregelen is op de CO2 uitstoot. Dit maakt het eenvoudig de resultaten inzichtelijk te maken en zo aantoonbaar een bijdrage te leveren aan CO2 reductie. De ambitie is een vermindering van energieverbruik en CO2 uitstoot na drie jaar met 10%.

Wie doen er mee?
De evenementenorganisatoren tekenden het convenant voor het verduurzamen van de volgende evenementen:  Dam tot Damloop, TCS Amsterdam Marathon, Awakenings, Loveland Festival, Loveland Queensday, Amsterdam Open Air, Milkshake Festival, Valhalla Festival, Over het IJ Festival, Hemeltjelief, WK Nederland, Bredewegfestival en Magneet Festival. Naast de evenementenorganisatoren tekenen alle zeven stadsdelen, SMK en Duurzaam Organiseren het convenant.

Het convenant kent een open karakter waardoor evenementen ook na ondertekening kunnen aansluiten aan dit initiatief.

Mis niets en ontvang het laatste hardloopnieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief